ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Μεσιτεία Ακινήτων
  Με τη πολυετή πείρα μας στη μεσιτεία ακινήτων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο σας παρέχουμε τη δυνατότητα απόκτησης ακινήτων που σας ενδιαφέρουν.

  • Αναπτυξιακή Διαχείριση έργου
  Αναλαμβάνουμε την αναπτυξιακή διαχείριση ενός έργου από το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο (initial business plan) έως ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχεδιασμό (business plan) και την υλοποίησή του (project management).

  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
  Ξεκινώντας από μία αρχική συζήτηση για το τι επιθυμείτε και πώς το ονειρεύεστε βαδίζουμε στον αρχικό σχεδιασμό, τον εξελίσσουμε βάσει των απαιτήσεών σας και σας παρουσιάζουμε με σύγχρονους τρόπους την τελική αρχιτεκτονική μελέτη.

  • Αδειοδότηση
  Παροχή συμβουλών σχετικά με την αδειοδότηση του έργου σας , καθώς και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης προς την αρμόδια αρχή. Διεκπεραιώνοντας κατόπιν τον φάκελο έως την τελική έγκριση.

  • Κατασκευή Έργου
  Με γνώμονα το τρίπτυχο ποιότητα, συνέπεια, λογικό κόστος κατασκευάζουμε κτιριακά έργα. Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των τεχνικών συνεργείων, των προμηθειών και εν γένει τη διαχείριση της κατασκευής ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα παραδοθεί σύμφωνα με το χρονικό προγραμματισμό και την οικοδομική άδεια.

  • Συντονισμό Ειδικών Σύμβουλων
  Η εταιρεία μας στελεχώνεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

  • Έλεγχος Κτιρίου
  Διεξαγωγή πλήρους ελέγχου υφιστάμενου κτιρίου, σύνταξη τεχνικής έκθεσης και παροχή συμβουλών σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση.

  • Εσωτερικός Σχεδιασμός
  Σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εσωτερικού σχεδιασμού. Μελέτη του χώρου και των αναγκών σας και παρουσίαση με υψηλής ποιότητας τρισδιάστατες απεικονίσεις.

  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες
  Εκτός από τις υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω, αναλαμβάνουμε πρόσθετες εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

  • Ειδικές Γνώσεις Συντήρησης-Αποκατάστασης Κτιρίων
  Αν το κτίριο του οποίου είστε ιδιοκτήτης χαρακτηρίζεται ως «ιστορικό», «διατηρητέο» ή βρίσκεται σε «Προστατευόμενη Αρχιτεκτονικά περιοχή» θα χρειαστείτε την συμβουλή αρχιτέκτονα με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της συντήρησης-αποκατάστασης κτιρίων. Η πολύχρονη εξειδικευμένη εμπειρία μας στο πεδίο αυτό αποτελεί την εγγύηση μας.

  Font Resize